PRZEWODNICZĄCY

 prof. dr hab. Ewa Florek

CZŁONKOWIE

prof.dr hab. Maria Borszewska-Kornacka
prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz
prof. dr hab. Piotr Czekaj
prof. dr hab. Wojciech Golusiński
prof. dr hab. Anna Jabłecka
prof. dr hab. Jerzy Jankun (USA)
prof. dr hab. Andrzej Marszałek
dr hab. Jan Mazela
prof. dr T. Allen Merritt (USA)
dr hab. Sławomir Michalak
prof. dr hab. Jerzy Moczko
prof. dr hab. Rodryg Ramlau
prof. dr hab. Andrzej Sobczak
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter
prof. dr hab. Witold Szyfter
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski
prof. dr hab. Andrzej Szyszka
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka


Laboratorium Badań Środowiskowych
Katedry i Zakładu Toksykologii
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Zakład Toksykologii.